Współczesna makroekonomia a teoria dynamicznej gospodarki

Ekonomia i finanse

Informacje

karat cena

Zdaniem autora, dynamiczna gospodarka nie dąży do stanu długookresowej równowagi. W następujących po sobie krótkich okresach równowadze karat cena na rynku towarów może towarzyszyć przymusowe bezrobocie i niepełne wykorzystanie zdolności produkcyjnych przedsiębiorstw. Ceny równowagi w...

Cena: 63,76
Dostępność: dostępny od ręki