Rzym. Okres Republiki. Część 2. Tajemnice Starożytnych Cywilizacji. Tom 26

Historia

Informacje

W tym tomie: sztuka republiki, literatura, rytuały i obrzędy, obrządek pogrzebowy, wróżbiarstwo, medycyna. W starożytności istniało wiele społeczeństw, które dążąc do coraz doskonalszego opanowania sił przyrody i wykorzystując jej bogactwa, osiągnęły wysoki poziom cywilizacyjny....

Cena: 4,47
Dostępność: dostępny do tygodnia