Powództwo o uzgodnienie treści księgi wieczystej z rzeczywistym stanem prawnym

Prawo

Informacje

rozciągliwy materiał

W księgach wieczystych sporządzonych dla nieruchomości ujawniany jest stan faktyczny i stan prawny danej nieruchomości. rozciągliwy materiał Zdecydowana większość wpisów wieczystoksięgowych dotyczy stanu prawnego nieruchomości ustalanego poza nimi. Wpisy wieczystoksięgowe stanowią egzemplifikacje...

Cena: 46,97
Dostępność: dostępny od ręki