Postępowanie w sprawach nieletnich. Komentarz

E-książki

Informacje

Tadeusz Bojarski profesor doktor habilitowany; karnista; profesor zwyczajny Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego w Radomiu; były wieloletni kierownik Katedry Prawa Karnego Materialnego i Kryminologii oraz dyrektor Instytutu Prawa Karnego UMCS. Ewa Kruk doktor nauk prawnych;...

Cena: 131,97
Dostępność: sprawdź w sklepie