Renty strukturalne jako instrument prawny polityki rolnej Unii Europejskiej

Prawo

Informacje

Publikacja zawiera kompleksowe omówienie rent strukturalnych jako instrumentu wspierania rozwoju obszarów wiejskich w ramach wspólnej polityki rolnej Unii Europejskiej: ich rodowodu, konstrukcji prawnej, celów i funkcji oraz zasadności i efektów stosowania. Niniejsza książka o charakterze...

Dostępne strony