Renty strukturalne jako instrument prawny polityki rolnej Unii Europejskiej

Książki naukowe i popularnonaukowe

Informacje

projekty ogrodzeń nowoczesnych

Publikacja zawiera kompleksowe omówienie rent strukturalnych jako instrumentu wspierania rozwoju obszarów wiejskich w ramach wspólnej polityki rolnej Unii projekty ogrodzeń nowoczesnych Europejskiej: ich rodowodu, konstrukcji prawnej, celów i funkcji oraz zasadności i efektów stosowania. Niniejsza książka o charakterze...

Cena: 71,89
Dostępność: dostępny od ręki