Przewodnik ksenofoba Duńczycy

Książki naukowe i popularnonaukowe

Informacje

Przewodnik ksenofoba to żartobliwe, ale pouczające spojrzenie na charakter i dziwactwa różnych narodów. W tym tomie autorka pokazuje, które wyjątkowe zalety wczasy spa i słabości Duńczyków czynią ich Duńczykami oraz jak te cechy są postrzegane przez inne narody. Szczera, napisana z nutą ironii...

Dostępne strony