Prawo konstytucyjne

Prawo

Informacje

Książka "Prawo konstytucyjne" przedstawia całość problematyki tej gałęzi prawa, z uwzględnieniem praktyki związanej z realizacją norm mixy do kulek konstytucyjnych.Zawiera zagadnienia dotyczące m.in.: konstytucyjnych zasad ustroju państwa, relacji pomiędzy prawem UE i prawem RP, status...

Dostępne strony