Ośrodki przystosowania społecznego. Teoria i praktyka

E-książki

Informacje

Celem niniejszej monografii była próba kompleksowego przedstawienia problematyki dotyczącej funkcjonowania ośrodków przystosowania społecznego, we wszystkich podstawowych konferencje kazimierz dolny aspektach oraz próba ukazania ich roli w procesie resocjalizacji recydywistów. Przedmiotem badań autora były procesy...

Dostępne strony