Odmiany polszczyzny w szkole

E-książki

Informacje

W monograficznym tomie zbiorowym zamieszczono kilkanaście artykułów, w których autorzy językoznawcy i dydaktycy języka podejmują http://zagorski-terrazzo.pl/produkty/okladziny-schodowe.html problemy zróżnicowania odmian współczesnej polszczyzny w kontekście edukacji polonistycznej. Uwzględniają odmiany językowe, którymi uczniowie posługują...

Dostępne strony