Obłok niewiedzy

Poradniki

Informacje

Napisany w czternastym wieku Obłok niewiedzy jest nadal jednym z najwspanialszych arcydzieł literatury mistycznej.Ta niezwykła książka, pisana z głębi własnego doświadczenia duchowego, z doskonałą znajomością ludzkiej psychiki oraz prawdziwie brytyjskim poczuciem humoru, i dziś - na...

Dostępne strony