Makroekonomia Przewodnik

Ekonomia i finanse

Informacje

Prezentowane trzecie wydanie tej popularnej książkizawiera trzy nowe tematy (5. Konsumpcja, oszczędnościi inwestycje, 13. Klasyczny model funkcjonowania gospodarki, 15. Model równowagi IS-LM), najnowsze wskaźniki gospodarcze (w załącznikach) oraz wiele nowych ćwiczeń i pytań testowych....

Dostępne strony