Książki kucharskie i około kulinarne dla dzieci i młodzieży w Polsce w latach 1945-1989

Nauki humanistyczne

Informacje

Z wielotysięcznego zbioru książek dla dzieci wydanych w latach 1945-1989 Autorka wybrała [...] książki kucharskie i (około)kulinarne przeznaczone dla młodego czytelnika. [...] Monografia zawiera omówienia i analizy konkretnych publikacji [...]. Są w niej także liczne odniesienia do...

Dostępne strony