Kroniki życia Kapusty Stefana sierżanta Policji Państwowej. Od roku 1895 do 1939

Prawo

Informacje

Stefan Kapusta (1896-1965) był stróżem prawa z powołania. Jako człowiek głęboko wierzący radykalnie rozróżniał miedzy dobrem a złem. Miał niezłomne zasady i poczucie obowiązku. Gdy było trzeba, wkładał granatowy mundur i szedł sam pustą drogą przeciwko wrogiej demonstracji...

Cena: 37,72
Dostępność: dostępny do tygodnia