Komunikacja w gospodarce XXI wieku coaching-transport-bezpieczeństwo

E-książki

Informacje

ROZDZIAł I.COACHING INTERKULTUROWY JAKO NARZĘDZIE WSPIERAJĄCE ROZWÓJ KOMPETENCJI PRACOWNICZYCH NIEZBĘDNYCH W OTOCZENIU MIĘDZYNARODOWYMSłowem redaktora naukowego dr Waldemara JagodzińskiegoJednym z najbardziej istotnych momentów w rozwoju nowoczesnej nauki było dostrzeżenie kultury....

Dostępne strony