Kodeks postępowania cywilnego. Komentarz

Prawo

Informacje

Niniejsze opracowanie nawiązuje w swej formie do komentarzy z okresu międzywojennego. Oprócz analizy przepisów prawa procesowego cywilnego komentarz przywołuje również poglądy doktryny i orzecznictwo poświęcone zagadnieniom tej dziedziny prawa. Książka adresowana jest zarówno do...

Dostępne strony