Klient na rynku ubezpieczeń na życie. Wybrane problemy na przykładzie województwa świętokrzyskiego

E-książki

Informacje

Zasadniczym celem niniejszej książki jest identyfikacja i analiza czynników ekonomiczno-społecznych wpływających na zawarcie indywidualnej umowy ubezpieczenia na życie oraz jej kontynuację przez kolejne lata. Praca składa się z kilku rozdziałów. Rozdział pierwszy stanowi wprowadzenie...

Dostępne strony