J.Polski GIM 2 Po polsku literatura NE/PWN

Podręczniki

Informacje

Po polsku. Podręcznik do języka polskiego dla gimnazjum. Klasa 2 ma układ chronologiczno-tematyczny. Podczas podróży literackich poprzez kolejne epoki https://bnbesthouse.pl/ uczeń poznaje konteksty - utwory współczesne lub napisane w epoce innej niż aktualnie omawiana. Bardzo starannie dobrano teksty bliskie...

Dostępne strony