Istota i wartości zespołowych gier sportowych

E-książki

Informacje

Próby stworzenia teorii zespołowych gier sportowych obserwuje się w Polsce od wielu lat. Gry sportowe stanowią przedmiot badań teorii sportu, która zajmuje się "uogólnianiem doświadczeń praktycznych, formułowaniem praw rządzących tymi zjawiskami, kierowaniem praktyką sportową oraz...

Dostępne strony