Inżynieria bezpieczeństwa technicznego

Książki naukowe i popularnonaukowe

Informacje

Książka jest poświęcona podstawowej problematyce inżynierii bezpieczeństwa technicznego. Na wstępie podano zwięzłą informację o inżynierii nowoczesne obiekty konferencyjne Kraków bezpieczeństwa i jej podziale na inżynierię bezpieczeństwa technicznego i inżynierię bezpieczeństwa cywilnego. Następnie zdefiniowano...

Dostępne strony