Homo eroticus

Psychologia

Informacje

Jest to książka o charakterze popularno-naukowym, przeznaczona dla szerokiego grona czytelników zainteresowanych problematyką seksualności człowieka. Przedstawia w żywym, eseistycznym stylu światowy stan wiedzy naukowej dotyczącej sposobów kształtowania się współczesnej postaci...

Dostępne strony