Historia Wrocławia

Książki naukowe i popularnonaukowe

Informacje

Książka ukazuje ponad tysiącletnią historię polityczną, gospodarczą i społeczną Wrocławia, jak również różne oblicza tego miasta. Opowiada o jego zakład stolarski kraków dziejach - od archeologicznie uchwytnych początków u zarania X w. aż do współczesności.Autor skupia się na zasadniczych cechach...

Dostępne strony