Gra - Top Trumps Pony Gdzie kryje się magia?

Dla dzieci

Informacje

piecyki na drewno

Potasuj i rozdaj wszystkie karty mi#281;dzy graczy (tak aby nie by#322;o wida#263; bohater#243;w). Ka#380;dy gracz bierze wszystkie swoje karty i trzyma piecyki na drewno je w ten spos#243;b, #380;e widzi tylko jedn#261;, pierwsz#261; z wierzchu kart#281; (z opisem bohatera). Gr#281; zaczyna osoba siedz#261;ca po...

Cena: 15,31
Dostępność: dostępny do tygodnia