Gotowe scenariusze lekcji aktywizujących czyli ...

Pedagogika

Informacje

"Naturalną potrzebą dziecka w wieku wczesnoszkolnym jest fizyczna aktywność, ruch, działanie. Tymczasem w szkole spędza ono większość czasu na pupie, "przyswajając sobie wiedzę" poprzez słuchanie i pracowite wypełnianie zeszytów ćwiczeń. (....Apeluję: Odklejmy dziecko od...

Dostępne strony