Garnizon Warszawa 1918-1939

Historia

Informacje

Dotychczasowy brak monografii dotyczącej warszawskiego garnizonu w okresie II Rzeczypospolitej stanowił poważną lukę w polskiej historiografii. pokój z wanną Kraków Prezentowana publikacja jest pierwszą próbą ukazania całokształtu spraw związanych z funkcjonowaniem Wojska Polskiego w stolicy odrodzonego...

Dostępne strony