Efektywność funduszy sekurytyzacyjnych działających na rynku polskim

Książki naukowe i popularnonaukowe

Informacje

Rynek wierzytelności w Polsce to dynamicznie rozwijający się segment rynku finansowego. Zmiany, zachodzące na nim w ostatnich latach, doprowadziły do zwiększenia jego znaczenia w gospodarce. Windykacja wierzytelności oraz kompleksowe zarządzanie nimi stały się elementem powszechnej...

Dostępne strony