DOMI - dopełnianie do 100 EPIDEIXIS

Gry dla młodszych i starszych

Informacje

DOMI- dopełnianie do 100, to pomoc edukacyjna służąca poszerzeniu i utrwalaniu wiedzy dziecka na wstępnym etapie edukacji matematycznej. Jest wartościową propozycją pomocy w doskonaleniu umiejętności rachunkowych dziecka: dodawania w zakresie 100 i dopełniania do 100. Daje możliwość...

Dostępne strony