Awangarda i krytyka Kraje Europy Środkowej i Wschodniej

Książki naukowe i popularnonaukowe

Informacje

Przed paroma laty Klaus Beekman i Jan de Vries we wstępie do książki Avant-Garde and Criticism słusznie zwracali uwagę na dysproporcję http://www.flexlean.pl/ zachodzącą między badaniami nad istotą awangardowych zjawisk a tym, w jaki sposób były one u swoich początków odbierane przez współczesnych im...

Dostępne strony