Asymetryczne relacje banku i przedsiębiorstwa wobec zagrożenia upadłością

E-książki

Informacje

W pracy podjęto ważką tematykę relacji bank - przedsiębiorstwo na tle zagrożenia upadłością. Zagadnienie kryzysu w przedsiębiorstwie, kryteria oceny zagrożeń i wykorzystywane narzędzia analityczne stanowiły podstawę do podjęcia próby spojrzenia na współdziałanie tych...

Dostępne strony