Angielsko-polski słownik suplement. Wyrazy nowe i znane o nieodnotowanych znaczeniach

E-książki

Informacje

- Słownik, który nie ma odpowiednika na rynku - Kontekstowo ujęte hasła wraz z wymową, które niedawno weszły do angielszczyzny, np. selfie, smartphone, soundscape, Scrabbler, wikitorial- Najnowsza leksyka polska, np.digicam - cyfrówka, playability - grywalność, self-service parcel...

Dostępne strony